ETR

Informacja o Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze - tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)


ETR tekst łatwy do czytania i zrozumienia (WORD, 1,6MB)

O nas

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Lubuskiego realizującą zadania Marszałka Województwa określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Więcej