O nas

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Lubuskiego realizującą zadania Marszałka Województwa określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Główne zadania WODGiK w Zielonej Górze to:

 1. Prowadzenie, udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar województwa lubuskiego:
  • Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k
  • mapy topograficzne w różnych skalach i formatach
  • mapy tematyczne – sozologiczne, hydrograficzne, glebowo-rolnicze
  • inne opracowania
 2. Prowadzenie wojewódzkiej bazy danych – BDOT10k
 3. Ponad to wykonujemy usługi w zakresie:
  • skanowanie, kopiowanie i plotowanie wielkoformatowe kolorowe i czarno-białe

O nas

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Lubuskiego realizującą zadania Marszałka Województwa określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Więcej