Kontakt

Dyrektor WODGiK – Joanna Bugiera – Francuzik

tel./fax: 68 45 65 290
francuzik@wodgik.lubuskie.pl


Główny Księgowy – Anna Kremens

tel.: 68 45 65 291
kremens@wodgik.lubuskie.pl


Zamawianie map

tel.: 68 45 65 284
wodgik@lubuskie.pl


Pracownia ds. prowadzenia, zarządzania i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego
Andrzej Gogoc
gogoc@wodgik.lubuskie.pl
Magdalena Wojciechowska
wojciechowska@wodgik.lubuskie.pl

tel.: 68 45 65 284

Karol Kuzik
kuzik@wodgik.lubuskie.pl 

tel.: 68 45 65 474


Adres skrytki ePUAP

/wodgikzg/SkrytkaESP

Formularz kontaktowy

O nas

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Lubuskiego realizującą zadania Marszałka Województwa określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Więcej