Opłaty

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW Z WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Uwaga

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe opłaty.

Aktualne opłaty:

opłaty_2024_waloryzacja.pdf

O nas

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Lubuskiego realizującą zadania Marszałka Województwa określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Więcej