RODO i cookies

Klauzula informacyjna 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

1.     Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra;

2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych,

3.    Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

      Pan Marek Herejczak, e-mail: inspektor@4consult.com.pl

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w Instrukcji Kancelaryjnej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze;

6.    Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udostępnienia materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo do:

o   żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

o   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

o   przenoszenia swoich danych,

o   wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


o  Klauzula informacyjna

o  Ustawa o ochronie danych osobowych

o  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

o  Sprostowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Informacje na temat plików cookies

Strona internetowa/serwis używa plików cookies. Podczas korzystania z serwisu wyraża Pan/Pani zgodę na ich używanie według ustawień przeglądarki. W każdym dowolnym momencie można cofnąć zgodę, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

O nas

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Lubuskiego realizującą zadania Marszałka Województwa określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Więcej