Informacja

   Od dnia 26 stycznia 2022 r. do odwołania Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze jest nieczynny dla interesantów. Kontakt z Ośrodkiem realizowany jest głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-usługi https://lubuskie.geoportal2.pl,  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), telefonicznie. Wyłącznie w sprawach pilnych w siedzibie Ośrodka. Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych znajdują się w zakładce kontakt.

Dodano: 27.01.2022 07:08

O nas

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Lubuskiego realizującą zadania Marszałka Województwa określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Więcej