Informacja

Informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geoedezyjnej i Kartograficznej uruchamia e-usługę umożliwiającą zamawianie danych i map z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dostepna jest ona poprzez stronę https://lubuskie.geoportal2.pl/

Dodano: 24.06.2021 12:00

O nas

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Lubuskiego realizującą zadania Marszałka Województwa określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Więcej