Informacja

Informujemy o naborze na stanowisko Starszy geodeta/Starszy kartograf – składanie dokumentów do 28.12.2021 r. – pełna informacja o naborze w zakładce BIP/ogłoszenia o pracy/Starszy geodeta/Starszy Kartograf

Dodano: 03.12.2021 12:00

O nas

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Lubuskiego realizującą zadania Marszałka Województwa określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Więcej